Kasteel Middachten

De stallen zijn nog altijd intact en staan vol

De stallen van kasteel Middachten behoorden, naast die van het koninklijk huis, tot de grotere ‘stalbedrijven’ van Nederland. Alles ademde grandeur, stijl en goede smaak. Hierover is in 2009 zelfs een boek verschenen (‘Eerste Koetsier op Middachten’door H.J. Dijkerman). Bijzonder is dat deze stallen en het bijbehorende koetshuis nog altijd in tact zijn en dat een groot aantal rijtuigen op Middachten is gebleven.

Kasteel en landgoed Middachten kent een rijke en lange historie

Middachten is een cultureel landgoed met een voor Nederland uitzonderlijk karakter. De uniciteit wordt gevormd door de grootte, de authenticiteit en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Deze samenhang is in de loop van de jaren op organische wijze gegroeid. De verantwoordelijkheid voor het landgoed rust al meer dan 800 jaar bij door vererving (binnen de familieband) elkaar opvolgende geslachten. Kasteel en landgoed Middachten kennen dus een rijke en lange historie. Kasteel en landgoed zijn nog steeds particulier bezit. Middachten is een landgoed in bedrijf : er wordt landbouw bedreven, gewerkt in huis en tuinen, er is een timmerwerkplaats en er wordt hout geoogst en gejaagd. Inmiddels wordt het landgoed gerund door de 25e generatie.

Een bijzonder interieur met grootste portrettencollectie

Het interieur van Middachten is van een uitzonderlijke kwaliteit. In de afgelopen 25 jaar is het interieur volledig in kaart gebracht en geleidelijk is het interieur waar nodig hersteld (bijvoorbeeld restauratie van schilderijen). Het huis is ingericht, zoals het aan het eind van de 19e eeuw/begin 20e eeuw was. Middachten is de trotse bezitter van een groot aantal schilderijen en heeft na het Koninklijk Huis de grootste portrettencollectie.

Geen museum, maar wel te bezoeken

Middachten wordt jaarlijks bezocht door een groot aantal mensen. De tuinen van Middachten zijn in de zomermaanden toegankelijk en in de winterperiode wordt jaarlijks een kerstopenstelling georganiseerd. Daarnaast worden op Middachten worden af en toe grootschalige evenementen georganiseerd.
Middachten kan worden bezocht op vaste momenten in het jaar en op verzoek. Het huis is weliswaar niet bewoond, maar het is nadrukkelijk geen museum en wordt als bewoond huis getoond. De familie wil er geen attractie van maken, maar het huis en de tuinen in stand houden, het huiselijke karakter bewaren en tonen aan geïnteresseerden.

Uitgevoerde restauraties door Restauratiecentrum Stolk

Volledige foto-album(s)

Buitenplaats lantaarns…

Landauer Henrich & Veth Kasteel